+47 9704 0588 -

Takstmannsvirksomhet siden 2009

og gjennomfører årlig
ca. 400 takstoppdrag,
det gjør at jeg kjenner boligmarkedet
i Mosseregionen godt!

Har du ikke lavest

mulig boligrente?
Jeg kan verdisette din bolig som grunnlagt for lavere boligrente.

For høy eiendomstakst?

Vi har erfaring med beregning av eiendomstakst – kontakt oss!

Ta kontakt!

Jeg svarer raskt på
tlf. 9704 0588

Taksering

Takstmenn i Norsk takst er sertifisert for oppdrag innen en rekke ulike fagområder. En takst vil nesten alltid høre med ved kjøp og salg, men bestilles også jevnlig ved andre former for eierskifte og ved finansiering.

Frosterød Takst AS har følgende sertifisering i Norsk takst:

  • Bolig verdi
  • Bolig tilstand
  • TEGoVA Residential Valuer (TRV) 

TRV er den fremste godkjenning for verdivurdering av boligeiendom på europeisk nivå, og det stilles krav til både erfaring og kunnskap.

Takstmenn sertifisert i Norsk takst har gjennomført den lengste, offentlig godkjente takstutdanningen i Norge. Norsk takst er den eneste organisasjonen som stiller karakterkrav for å bli sertifisert, og som stiller høye krav til årlig etter- og videreutdanning.

Som fagperson har takstmannen ingen partsinteresse i takseringsobjektet og alle parter kan stole på takstmannens vurdering.

takst-forsiden_588x420.jpg

VÅRE TJENESTER

Frosterød Takst AS tilbyr tjenester innenfor følgende områder:

VERDI- OG LÅNETAKST

Verdi- og lånetakst til bruk ved lånesøknader, refinansiering eller forhandling av rente.

Takstmannen setter en verdi på eiendommen ut fra bl.a. beliggenhet, størrelse, dagens standard, eventuelle vedlikeholdsbehov.
Les mer...

TILSTANDSRAPPORT OG BOLIGSALGSRAPPORT

Tilstandsrapporten skal beskrive eiendommens tekniske tilstand, og eventuelle vedlikeholdsbehov.

Boligsalgsrapport er en tilstandsrapport med ekstra fokus på eierskiftesituasjoner.
Les mer…

SEKSJONERING

En seksjonering er søknad om å dele opp et større bygg i flere enheter. Flere personer kan ha enerett til hver sin bruksenhet i bygningen.

Seksjonering benyttes der en eiendom består av flere selvstendige eierenheter som skal selges og pantsettes hver for seg.
Les mer...

ENERGIMERKING OG RADON

Energiattesten er et energimerke som viser byggets energistandard. Formålet er økt fokus og kunnskap om energibruk og løsninger/tiltak som kan gjøre boligen mer energieffektiv.

Vi utfører radonmåling i privatboliger og utleieboliger.
Les mer...

REKLAMASJON OG TVISTESAKER

En reklamasjonsrapport er i prinsippet en tilstandsrapport, men hvor oppdraget er å vurdere forhold det klages på når en eiendom skifter eier eller når det er utført arbeid av andre.
Les mer...

FORHÅNDSTAKST OG BYGGELÅNSOPPFØLGING

En forhåndstakst skal beskrive en eiendoms fremtidige verdi.

Vi tar oss av byggelånskontroll, og all kontakt mot banken.
Les mer...

AKTUELLE ARTIKLER

Informasjon fra din takstmann

20. februar 2021

Sjekkliste for boligvisning

Magnus Frosterød Nyheter

19. februar 2021

Skal du pusse opp en eldre bolig?

Magnus Frosterød Nyheter

15. februar 2021

Avhendingsloven - tryggere bolighandel

Magnus Frosterød Nyheter

FROSTERØD TAKST AS

Telefon:  970 40 588
E-post:  
Postadresse: Nordre Elvegate 21, 1597 Moss