+47 9704 0588 -

En reklamasjonsrapport er i prinsippet en tilstandsrapport, men hvor oppdraget er å vurdere forhold det klages på når en eiendom skifter eier eller når det er utført arbeid av andre.

Takstmannen gjør en befaring på stedet, og vurderer i tillegg tilgjengelig teknisk dokumentasjon. Økonomiske konsekvenser beregnes ut fra kostnader ved utbedring til referansenivået, dersom et negativt avvik blir påvist.

En skade- og/eller reklamasjonsrapport samsvarer med en tilstandsrapport hvor takstmann vurderer de forhold som oppdragsgiver fremstiller. Det gjennomføres en teknisk befaring på stedet av boligen med utgangspunkt i byggeforskriften og referansenivåer for avvik og normale forventninger. Teknisk dokumentasjon legges også til grunn i vurderingen. Dersom det påvises negative avvik, kan takstmannen kostnadsberegne utbedringstiltak. Dette er en faglig og objektiv vurdering, og takstmann vurderer ikke juridiske forhold i saken

Reklamasjonsrapporter bestilles også fra kunder eller advokater i saker hvor det har oppstått uenighet/tvist.

Egenerklæring

Egenerklæring
File Size:
665.33 kB
Author:
Date:
19. februar 2021
 
 
 
Powered by Phoca Download

FROSTERØD TAKST AS

Telefon:  970 40 588
E-post:  
Postadresse: Nordre Elvegate 21, 1597 Moss