+47 9704 0588 -

Lover, regelverk og forskrifter for takstmannen

Vi forholder oss til følgende aktører med tilhørende lover, regelverk og forskrifter:

  • Direktoratet for byggkvalitet er et nasjonalt kompetansesenter på bygningsområdet.

  • Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) gjelder avhending av fast eiendom når avhendingen skjer frivillig ved salg, bytte eller gave.

  • Lov om eiendomsmegling (eiendomsmeglingsloven) regulerer all eiendomsmeglingsvirksomhet, og gir blandt annet bestemmelser omhvilke krav og regler som gjelder og stilles til eiendomsmegleren. Loven er også av interesse for kjøper og selger av fast eiendom, da den inneholder en del retningslinjer, bestemmelser og plikter for kunder hos eiendomsmeglere.

  • Forskrift om eiendomsmegling.

FROSTERØD TAKST AS

Telefon:  970 40 588
E-post:  
Postadresse: Nordre Elvegate 21, 1597 Moss