Ståle Frosterød er født i 1972, og har bakgrunn som byggmester.

Han har ca. 20 års erfaring fra en lokal anerkjent byggmesterbedrift i Moss. Der hadde han i mange år stilling som formann, med ansvar for kalkulasjon og oppfølging av totalentrepriser av store og små prosjekter.

Frosterød har gjennomført takstutdanningen i Norsk takst, og har godkjent eksamen Veritas DNV-GL.

Ståle Frosterød har drevet takstmannsvirksomhet i Mosseregionen siden 2009, og gjennomfører årlig ca. 400 takstoppdrag av ulik karakter.

Han utfører:

Foruten ovennevnte har han også vært engasjert i klagebehandling for eiendomsskatt, bistand til namsmyndigheter ved tvangsauksjoner, samt vært fagdommer i flere sivile rettssaker.